SAT

Police of the Czech Republic

SAT

SAT pohlídá každou přepravu zbraní a výbušnin v zemi

SAT
O klientovi

Policie České republiky (PČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky. Zaměstnáva celkem více než 40 000 policistů a civilních zaměstnanců. Řídící orgán je Policejní prezidium České republiky. Policie se dál dějí na další specializované útvary s celorepublikovou působností, jako např. kriminalistický ústav, národná protidrogová centrála nebo ředitelství služeb cizinecké policie. Dále se v regionech nachází 14 krajských ředitelství s dalším členěním na městské a obvodní útvary.

Situace předtím

Denně se po republice přepravují zbraně a výbušniny v desítkách transportů. Přepravu zabezpečuje velké množství civilních subjektů. Evidence probíhala výhradně papírovou formou. Neexistoval monitorovací systém, který by umožňoval sledování transportů a také možnost zasáhnout do transportů v případě mimořádných situací. Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci vznikla poptávka pro digitalizaci stávajícího systému.

Výzva

Vyvinout systém, který zdigitalizuje stávající systém přepravy a zároveň umožní online sledování všech přeprav na dispečerském pracovišti.

Systém, který umožní nepřetržitou komunikaci se všemi transporty nezávisle na přepravci a jeho GPS technologii

Řešení

Vyvinuli jsme Sensitive Asset Tracking - SAT.

SAT je superfleetová platforma ke sledování a řízení citlivých transportů. Má schopnosti fleetového systému a integrace dat z jiných fleetových řešení (proto Superfleet). Umožňuje vzdálenou a zabezpečenou komunikaci se všemi přepravci.

Základní moduly SAT:

- Detekce nepovolených jevů v plánovaných trasách

Administrace přístupů a subjektů

- Modul pro integraci cizích fleetových služeb

- Mobilní aplikace pro komunikaci mezi přepravou a dohledem

- Mobilní aplikace pro substituci GPS modulu v monitorovaném objektu

- Sledování dopravní situace na trasách přeprav

Některé speciální funkce:

- Schopnost integrovat a pracovat s daty a uživateli jiných fleetů

- Schopnost sledovat a hlásit časové a polohové odchylky probíhajícich přeprav od plánované obálky

- Schopnost sledovat a vyhodnocovat dopravní situaci na trase plánované nebo probíhající přepravy

- Schopnost generovat a distribuovat objízdnou trasu

- Integrace všech relevantních map a vrstev včetně DMU 25, systémové generování jakýchkoliv vlastních mapových vrstev

plukovník František Habada
vedoucí Operačního odboru Policejního prezidia České republiky

"SAT pro nás predstavuje významné usnadnění řízení přeprav s citlivým obsahem. Získali jsme absolutní přehled a kontrolu nad všemi přepravci a výrazně eliminovali potenciální bezpečnostní hrozby. Systém navíc šetří významné administrativní náklady se svou automatickou evidencí transportů a podkladů pro vyučtování.