Nehody - 7 Down
Kolony - 0
Uzavírky - 784 Down
Sjízdnost - 1
Radary - 0
Ostatní - 9 Down
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0