Nehody - 37 Up
Kolony - 2
Uzavírky - 264
Sjízdnost - 3 Down
Radary - 0
Ostatní - 14
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0